Fit en Vrij met Tai Chi Chuan !

Slide 1

Taiji met Krijn in COVID tijden: per september 2023 starten weer de wekelijkse TaijiWuxigong trainingen. Maandagavonden traint de TaijiQuan vrouwengroep. Op vrijdachtend is er Taiji meditatie training.

De taiji filosofie

Taiji Quan (ook wel Tai Chi Chuan) kent een oefenvorm waarin de ene gevechtshouding vloeiend in de andere overgaat. Het wordt ook wel 'meditatie in beweging' genoemd, vanwege de bijzonder traag uitgevoerde bewegingen die ons in staat stellen onze aandacht en inwendig werk te verenigen.
Het belangrijkste principe wordt de taiji filosofie genoemd en dit betreft het vinden van de ruimte tussen de tegenstellingen, zoals zacht en hard. De gevorderde taijika kent het gebied tussen hard (Yang) en zacht (Yin) in en is in staat de uitersten gebalanceerd te hanteren. Dit principe is niet alleen op het fysieke, maar ook op het mentale vlak van onschatbare waarde en bepalend voor een goede wisselwerking tussen lichaam en geest.

Qi laten stromen
Bewegen vanuit de dantian. In de taiji visie worden levende wezens aangedreven door qi (chi). Het begrip benoemt het ontastbare; het kunnen psycho/mentale elementen betreffen, zoals levenslust en intentie, maar ook meer fysieke zoals de ademhaling en de kracht waarmee bloed en andere stoffen door het lichaam stromen. De “dantian” is “het veld van vermiljoen”, waar qi geproduceerd wordt. Het zit een handbreedte onder de navel en een handbreedte diep in de buik, tussen de rechte buikspieren. Door gerichte aandacht kan in de dantian een kracht “geactiveerd” worden, die door de energiekanalen (in acupunctuur meridianen) stroomt en het lichaam gezond en sterk maakt door afvalstoffen te verwijderen.

Spontaan bewegen
Binnen het door ons beoefende systeem, dat ontwikkeld werd door de westers en oosters arts dr. Shen Hongxun † 2011 samen met zijn dochter Shen Jin kennen we “spontaan bewegen”. Dit betreft een oefenmethode ter verbetering van de gezondheid, doordat blokkades opgeruimd worden en de lichaams(vloei)stoffen vrij doorstromen. De spontane beweging ontstaat door een combinatie van een goede lichaamspositie (het zwaartepunt ontmoet de dantian en de spieren zijn ontspannen) met een kalme, maar alerte geest, waarin tegelijkertijd een bepaalde intentie geoefend wordt.

Het openen van de gewrichten

Veel gezondheidsklachten komen voort uit een ongezonde houding. Een ingeklonken ruggengraat kan de oorzaak van ziekte vormen. De tussenwervelschijven raken vernauwd en de doorstroming naar de organen toe wordt belemmerd, met alle gevolgen van dien. Het actief openen van de rugwervels is dan ook zeer heilzaam. De wervelkolom is het gebied waar de grootste problemen ontstaan, maar een optimale lichaamshouding wordt pas bereikt als alle gewrichten open zijn. Ook schouders, ellebogen, polsen en zelfs de kleine vingerkootjes zijn daarbij van belang. De techniek die we tijdens de training gebruiken is het openen met ontspanning. De combinatie van de twee extremen levert de beste resultaten op.

Gelijktijdig
Een ander principe is: als iets beweegt, dan beweegt alles. Oftewel; elke verandering in de lichaamspositie vereist een aanpassing elders in het lichaam, teneinde een optimale houding te bewaren. Een ander aspect dat voortkomt uit een goed begrip van de taiji filosofie is de gelijktijdigheid; met hoog en laag en voor en achter tegelijkertijd. Kort samengevat kun je het zo zien dat iedere beweging alle richtingen moet kennen. Dus we storten ons nooit zo maar in een voorwaartse richting, maar we bewaren onze balans door het naar voren gaan te combineren met een achterwaartse kracht of aandacht.

In heel Europa, maar ook in Nijmegen en omgeving wordt op meerdere plaatsen lesgegeven in het taiji systeem van dr. Shen Hongxun en zijn dochter Shen Jin: www.buqiinstitute.com . Zelf geef ik in Nijmegen en Lent weeklessen en weekendtrainingen in Taiji Quan en in Taji Wuxigong. Daarnaast heb ik mijn Taiji Coaching en Counselling methode ontwikkeld.
Meer informatie: Krijn van der Velden
Tel 06 5885 7274 mail: info@devlastuin.nl