Taiji Quan (Tai Chi Chuan)

Taiji Quan is een Chinese martiale kunst.

s’ Morgens vroeg beoefenen Chinese mensen in parken en op pleinen deze kunst, zij zijn herkenbaar aan een opmerkelijk langzaam bewegen, dat rust uitstraalt.

De trage en aandachtige beoefening van de bewegingen worden ook wel ‘meditatie in beweging’ genoemd. In deze manier van oefenen wordt het lichaam op een bijzondere wijze (vooral intern) getraind en de aandacht geeft de geest de kans om zich intensiever met het lichaam te verbinden.

In deze tijd is het soms niet makkelijk om jezelf los te maken van allerlei externe prikkels en de aandacht naar binnen te richten.Toch hebben we dit vermogen nodig om als mens optimaal te kunnen functioneren. Zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid is ermee gemoeid.

Voor westerse mensen is er een buitengewone ontwikkeling te vinden in de Taiji filosofie. Het Taiji symbool, ook wel het Yin-Yang teken genoemd symboliseert een denkwijze die radicaal verschilt van het westerse denken. Wij zijn opgevoed met de ordening goed en kwaad en beoordelen elk verschijnsel volgens die criteria. In het Yin-Yang denken zit veel meer dynamiek omdat het niet om gefixeerde waardes gaat, maar om de balans tussen Yin en Yang.
Een verduidelijkend voorbeeld is: licht bestaat alleen omdat er ook donker is. Het ene aspect van het verschijnsel is niet beter dan het andere, maar de balans bepaalt de waarde ervan.
In de beoefening van Taiji Quan werken we met deze filosofie, zowel op het lichamelijk als op het geestelijke vlak. We trainen het bewustzijn in het actief balanceren van de twee tegengestelde componenten van elk fenomeen.

Maak via E-mail of telefoon een afspraak voor lesmogelijkheden:

info@devlastuin.nl of 0658857274